สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40012,ฉ1 40013,ฉ2 40014,ฉ3
ISBN 974-7238-65-9
เลขหมู่ 808 ป25ก 2540
ชื่อคน
 • ประชา อภิบาล
 • ชื่อเรื่อง
 • การพูดที่ชนะใจคน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง 09 2540
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 50 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประชา อภิบาล
 • การพูดที่ชนะใจคน
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B40012   808 ป25ก 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B40013   808 ป25ก 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B40014   808 ป25ก 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [852]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver