สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39981,ฉ1 39982,ฉ2 39983,ฉ3
ISBN 974-7240-09-2
เลขหมู่ 641.3 ย52อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • อาหาร สูตรสมุนไพร พร้อมบอกสรรพคุณทางยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง 09 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 50 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดโภชนาการ
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปรุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • อาหาร สูตรสมุนไพร พร้อมบอกสรรพคุณทางยา
 • ชุดโภชนาการ
 • อาหาร-การปรุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A39981   641.3 ย52อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A39982   641.3 ย52อ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A39983   641.3 ย52อ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver