สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71788 ฉ.1 71789 ฉ.2 71790 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1494-9
เลขหมู่ 959.57 ณ339ส 2556
ชื่อคน
 • ณัฐพจน์ ยืนยง
 • ชื่อเรื่อง
 • สิงคโปร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 135 บาท
  ชื่อชุด
 • The Asean Way
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สิงคโปร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐพจน์ ยืนยง
 • สิงคโปร์
 • The Asean Way
 • สิงคโปร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B71788  959.57 ณ339ส 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B71789  959.57 ณ339ส 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B71790  959.57 ณ339ส 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8651]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver