สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 151218 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 75969 ฉ.1
|a 75970 ฉ.2
|a 75971 ฉ.3
 020
|a 978-616-301-341-5
 082
|a 920 |b จ4752บ |c 2557
 100
|a
 110
|a
 245
|a บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่านเรื่องเล่า "อุษาคเนย์"
 260
|a กรุงเทพ |b ยิบซี กรุ๊ป |c 2557
 300
|a 288 หน้า |b 220 บาท
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  92A75969  920 จ4752บ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  92A75970  920 จ4752บ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  92A75971  920 จ4752บ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver