สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75969 ฉ.1 75970 ฉ.2 75971 ฉ.3
ISBN 978-616-301-341-5
เลขหมู่ 920 จ4752บ 2557
ชื่อเรื่อง
 • บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่านเรื่องเล่า "อุษาคเนย์"
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2557
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า 220 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่านเรื่องเล่า "อุษาคเนย์"
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A75969  920 จ4752บ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A75970  920 จ4752บ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A75971  920 จ4752บ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10097]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver