สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 161102 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 76131 ฉ.1
|a 76132 ฉ.2
|a 76133 ฉ.3
|a 76134 ฉ.4
|a 76135 ฉ.5
|a 76136 ฉ.6
|a 76137 ฉ.7
|a 76138 ฉ.8
|a 76139 ฉ.9
|a 76140 ฉ.10
|a 78086 ฉ.11
|a 78087 ฉ.12
|a 78088 ฉ.13
|a 78089 ฉ.14
|a 78090 ฉ.15
 020
|a 978-974-02-1222-5
 082
|a 895.913 |b ว829ส |c 2558
 100
|a วีรพร นิติประภา
 110
|a
 245
|a ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
 260
|a กรุงเทพ |b มติชน |c 2558
 300
|a 256 หน้า |b 180 บาท
 650
|a นวนิยายไทย
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  89A76131  895.913 ว829ส 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  89A76132  895.913 ว829ส 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  89A76133  895.913 ว829ส 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  89A76134  895.913 ว829ส 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  89A76135  895.913 ว829ส 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  89A76136  895.913 ว829ส 2558 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  89A76137  895.913 ว829ส 2558 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  89A76138  895.913 ว829ส 2558 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  89A76139  895.913 ว829ส 2558 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  89A64140  895.913 ว829ส 2558 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  89A78086  895.913 ว829ส 2558 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12. [ ขอจอง ]  89A78087  895.913 ว829ส 2558 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13. [ ขอจอง ]  89A78088  895.913 ว829ส 2558 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14. [ ขอจอง ]  89A78089  895.913 ว829ส 2558 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15. [ ขอจอง ]  89A78090  895.913 ว829ส 2558 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver