สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76131 ฉ.1 76132 ฉ.2 76133 ฉ.3 76134 ฉ.4 76135 ฉ.5 76136 ฉ.6 76137 ฉ.7 76138 ฉ.8 76139 ฉ.9 76140 ฉ.10 78086 ฉ.11 78087 ฉ.12 78088 ฉ.13 78089 ฉ.14 78090 ฉ.15
ISBN 978-974-02-1222-5
เลขหมู่ 895.913 ว829ส 2558
ชื่อคน
 • วีรพร นิติประภา
 • ชื่อเรื่อง
 • ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ มติชน 2558
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วีรพร นิติประภา
 • ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A76131  895.913 ว829ส 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A76132  895.913 ว829ส 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A76133  895.913 ว829ส 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A76134  895.913 ว829ส 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A76135  895.913 ว829ส 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A76136  895.913 ว829ส 2558 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A76137  895.913 ว829ส 2558 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A76138  895.913 ว829ส 2558 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A76139  895.913 ว829ส 2558 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A64140  895.913 ว829ส 2558 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A78086  895.913 ว829ส 2558 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A78087  895.913 ว829ส 2558 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A78088  895.913 ว829ส 2558 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A78089  895.913 ว829ส 2558 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A78090  895.913 ว829ส 2558 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10116]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver