สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 76535,ฉ1
|a 76536,ฉ2
|a 76537,ฉ3
|a 76538,ฉ4
|a 76539,ฉ5
 020
|a 978-616-7073-33-0
 082
|a 413 |b ช421พ |c 2554
 110
|a ราชบัณฑิตยสถาน
 245
|a พจนากรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 260
|a กรุงเทพฯ |b ราชบัณฑิตยสถาน |c 2554
 650
|a ภาษาไทย - พจนานุกรม
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  41A76535  413 ช421พ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  41A76536  413 ช421พ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  41A76537  413 ช421พ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  41A76538  413 ช421พ 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  41A76539  413 ช421พ 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver