สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76535,ฉ1 76536,ฉ2 76537,ฉ3 76538,ฉ4 76539,ฉ5
ISBN 978-616-7073-33-0
เลขหมู่ 413 ช421พ 2554
ชื่อนิติบุคคล
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนากรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2554
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - พจนานุกรม
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • พจนากรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ภาษาไทย - พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41A76535  413 ช421พ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  41A76536  413 ช421พ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  41A76537  413 ช421พ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  41A76538  413 ช421พ 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  41A76539  413 ช421พ 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10241]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver