สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 78943, ฉ1
|a 78944, ฉ2
|a 78945, ฉ3
 020
|a 978-616-281-080-9
 082
|a 540.7 |b ว837Q |c 2560
 100
|a วีรศักดิ์ ดวงดาว
 245
|a Quick Chemistry สรุปเคมี ม.ปลาย
 260
|a กรุงเทพฯ |b ซีเอ็ดยูเคชั่นส์ |c 2560
 300
|a 160 หน้า |b 99 บาท
 650
|a เคมี - การศึกษาและการสอน
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  54A78943  540.7 ว837Q 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  54A78944  540.7 ว837Q 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  54A789435  540.7 ว837Q 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver