สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78943, ฉ1 78944, ฉ2 78945, ฉ3
ISBN 978-616-281-080-9
เลขหมู่ 540.7 ว837Q 2560
ชื่อคน
 • วีรศักดิ์ ดวงดาว
 • ชื่อเรื่อง
 • Quick Chemistry สรุปเคมี ม.ปลาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่นส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 99 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี - การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วีรศักดิ์ ดวงดาว
 • Quick Chemistry สรุปเคมี ม.ปลาย
 • เคมี - การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A78943  540.7 ว837Q 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A78944  540.7 ว837Q 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A789435  540.7 ว837Q 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11116]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver