สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 79232 ฉ.1
|a 79233 ฉ.2
|a 79234 ฉ.3
 020
|a 978-616-04-3659-0
 082
|a 577.82 |b ป519W |c 2560
 100
|a ปัก, เซจุน
 245
|a Why? ระบบนิเวศ
 260
|a กรุงเทพฯ |b นานมีบุ๊คส์ |c 2560
 300
|a 160 หน้า |b 165 บาท
 650
|a ระบบนิเวศ
 700
|a วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
|a กริม, ซูเร, ผู้วาดภาพประกอบ
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  57B79232  577.82 ป519W 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  57B79233  577.82 ป519W 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  57B79234  577.82 ป519W 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver