สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 180501 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 80265
 082
|a อ 923.1593 |b ธ238ธ |c ม.ป.ป
 100
|a ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 245
|a ธ.ก.ส. น้อมนำ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 260
|a กรุงเทพฯ |b ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |c ม.ป.ป.
 300
|a 204 หน้า |b บริจาค
 650
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  REF80265  อ 923.1593 ธ238ธ ม.ป.ป  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver