สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00535nam0022002650004500
 016
|a 38362,ฉ1
 020
|a 974-559-160-2
 082
|a 920.71 |b ก-น |c 2537
 110
|a กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู
 245
00 |a แนวคิดและผลงานสาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
 250
|a พิมพ์ครั้งที่2
 260
|a กรุงเทพฯ |b กรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ |c 2537
 300
|a 283หน้า
 541
|a ซื้อ
 650
|a ชีวประวัติ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  92A38362   920.71 ก-น 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver