สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38362,ฉ1
ISBN 974-559-160-2
เลขหมู่ 920.71 ก-น 2537
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู
 • ชื่อเรื่อง
 • แนวคิดและผลงานสาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 2537
  บรรณลักษณ์ 283หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู
 • แนวคิดและผลงานสาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A38362   920.71 ก-น 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1276]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver