สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 230821 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 89994
 020
|a 978-616-18-5463-8
 082
|a 895.914 |b น381ก |c 2566
 100
|a นักสะสมผีเสื้อ (นามปากกา)
 245
|a กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ
 260
|a กรุงเทพฯ |b สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง |c 2566
 300
|a 228 หน้า |b 265 บาท
 500
|a บริจาค
 650
|a ความเรียง
|a การดำเนินชีวิต
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  89A89994  895.914 น381ก 2566  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver