สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89994
ISBN 978-616-18-5463-8
เลขหมู่ 895.914 น381ก 2566
ชื่อคน
 • นักสะสมผีเสื้อ (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง 2566
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 265 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นักสะสมผีเสื้อ (นามปากกา)
 • กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ
 • ความเรียง
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89994  895.914 น381ก 2566  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13033]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver