สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00535nam0022002650004500
 008 101209s th 000 0 tha d
 016
|a 38924,ฉ8
|a 38925,ฉ9
|a 38926,ฉ10
|a 38927,ฉ11
|a 38928,ฉ12
|a 38929,ฉ13
|a 38930,ฉ14
|a 38941,ฉ15
|a 38942,ฉ16
|a 638943,ฉ17
|a 38944,ฉ18
|a 38945,ฉ19
|a 38946,ฉ20
|a 45528,ฉ21
|a 45529,ฉ22
|a 45530,ฉ23
|a 45531,ฉ24
|a 45532,ฉ25
|a 45533,ฉ26
|a 45534,ฉ27
|a 45535,ฉ28
|a 45536,ฉ29
|a 45537,ฉ30
|a 45538,ฉ31
 082
|a น |b ว-ส |c 2536
 100
|a วัธนา บุญยัง
 245
00 |a สายน้ำไม่ไหลกลับ
 260
|a กรุงเทพฯ |b สุธิดา |c 2536
 300
|a 132หน้า |b 52บาท
 541
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  FIC38924   น ว-ส C.1  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  FIC38925   น ว-ส C.2  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  FIC38926   น ว-ส C.3  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  FIC38927   น ว-ส C.4  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5.  FIC38928   น ว-ส C.5  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6.  FIC38929   น ว-ส C.6  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7.  FIC38930   น ว-ส C.7  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8.  FIC38941   น ว-ส C.8  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9.  FIC38942   น ว-ส C.9  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10.  FIC638943   น ว-ส C.10  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11.  FIC38944   น ว-ส C.11  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12.  FIC38945   น ว-ส C.12  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13.  FIC38946   น ว-ส C.13  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14.  FIC45528   น ว-ส C.14  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15.  FIC45529   น ว-ส C.15  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 16.  FIC45530   น ว-ส C.16  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 17.  FIC45531   น ว-ส C.17  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 18.  FIC45532   น ว-ส C.18  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 19.  FIC45533   น ว-ส C.19  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 20.  FIC45534   น ว-ส C.20  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 21.  FIC45535   น ว-ส C.21  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 22.  FIC45536   น ว-ส C.22  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 23.  FIC45537   น ว-ส C.23  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 24.  FIC45538   น ว-ส C.24  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver