สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 38924,ฉ8 38925,ฉ9 38926,ฉ10 38927,ฉ11 38928,ฉ12 38929,ฉ13 38930,ฉ14 38941,ฉ15 38942,ฉ16 638943,ฉ17 38944,ฉ18 38945,ฉ19 38946,ฉ20 45528,ฉ21 45529,ฉ22 45530,ฉ23 45531,ฉ24 45532,ฉ25 45533,ฉ26 45534,ฉ27 45535,ฉ28 45536,ฉ29 45537,ฉ30 45538,ฉ31
เลขหมู่ น ว-ส 2536
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • สายน้ำไม่ไหลกลับ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุธิดา 2536
  บรรณลักษณ์ 132หน้า 52บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • สายน้ำไม่ไหลกลับ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC38924   น ว-ส C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  FIC38925   น ว-ส C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  FIC38926   น ว-ส C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  FIC38927   น ว-ส C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  FIC38928   น ว-ส C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  FIC38929   น ว-ส C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  FIC38930   น ว-ส C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  FIC38941   น ว-ส C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  FIC38942   น ว-ส C.9  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  FIC638943   น ว-ส C.10  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  FIC38944   น ว-ส C.11  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  FIC38945   น ว-ส C.12  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  FIC38946   น ว-ส C.13  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  FIC45528   น ว-ส C.14  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  FIC45529   น ว-ส C.15  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  FIC45530   น ว-ส C.16  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  FIC45531   น ว-ส C.17  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  FIC45532   น ว-ส C.18  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  FIC45533   น ว-ส C.19  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  FIC45534   น ว-ส C.20  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  FIC45535   น ว-ส C.21  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  FIC45536   น ว-ส C.22  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  FIC45537   น ว-ส C.23  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24.  FIC45538   น ว-ส C.24  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1517]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver