สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 43276,ฉ1
 020
|a 974-572-626-5
 082
|a 895.1104 |b ท211ห |c 2541
 100
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 245
00 |a หยกใสร่ายคำ
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |c 2541
 300
|a 224หน้า |b ภาพประกอบ |c 120บาท
 500
|a พระราชนิพนธ์แปลบทกวี
 541
|a ซื้อ
 650
|a จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  89A43276   895.1104 ท211ห 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver