สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43276,ฉ1
ISBN 974-572-626-5
เลขหมู่ 895.1104 ท211ห 2541
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • หยกใสร่ายคำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541
  บรรณลักษณ์ 224หน้า ภาพประกอบ 120บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์แปลบทกวี
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 • หยกใสร่ายคำ
 • จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A43276   895.1104 ท211ห 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2627]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver