สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 43277,ฉ2
|a 43278,ฉ3
|a 43279,ฉ4
|a 43280,ฉ5
|a 43281,ฉ6
 020
|a 974-572-626-5
 082
|a 895.1104 |b ท211ห |c 2541
 100
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 245
00 |a หยกใสร่ายคำ
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 3
 260
|a กรุงเทพฯ |b คณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |c 2541
 300
|a 222 หน้า |b ภาพประกอบ |c 120 บาท
 500
|a พระราชนิพนธ์แปลบทกวี
 541
|a ซื้อ
 650
|a จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  89A43277   895.1104 ท211ห 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  89A43278   895.1104 ท211ห 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  89A43279   895.1104 ท211ห 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  89A43280   895.1104 ท211ห 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  89A43281   895.1104 ท211ห 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver