สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43277,ฉ2 43278,ฉ3 43279,ฉ4 43280,ฉ5 43281,ฉ6
ISBN 974-572-626-5
เลขหมู่ 895.1104 ท211ห 2541
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • หยกใสร่ายคำ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
  บรรณลักษณ์ 222 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์แปลบทกวี
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล
 • หยกใสร่ายคำ
 • จีน-บทกวีนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A43277   895.1104 ท211ห 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A43278   895.1104 ท211ห 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A43279   895.1104 ท211ห 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A43280   895.1104 ท211ห 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A43281   895.1104 ท211ห 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2628]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver