สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00564nam0022002530004500
 016
|a 46303,ฉ1
|a 46304,ฉ2
 020
|a 974-588-081-7
 082
|a 612.4 |b น29ฮ |c 2538
 100
|a นทีทิพย์ กฤษณามระ
 245
|a ฮอร์โมน กลไกลและการออกฤทธิ์ร่วม
 260
|a กรุงเทพฯ |b ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |c 2538
 300
|a 321 หน้า |b ภาพประกอบ
 541
|a ซื้อ
 650
|a ฮอร์โมนส์
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  61A46303   612.4 น29ฮ 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  61A46304   612.4 น29ฮ 2538 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver