สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46303,ฉ1 46304,ฉ2
ISBN 974-588-081-7
เลขหมู่ 612.4 น29ฮ 2538
ชื่อคน
 • นทีทิพย์ กฤษณามระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฮอร์โมน กลไกลและการออกฤทธิ์ร่วม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
  บรรณลักษณ์ 321 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฮอร์โมนส์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นทีทิพย์ กฤษณามระ
 • ฮอร์โมน กลไกลและการออกฤทธิ์ร่วม
 • ฮอร์โมนส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A46303   612.4 น29ฮ 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A46304   612.4 น29ฮ 2538 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3397]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver