สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00564nam0022002530004500
 016
|a 46384,ฉ1
|a 46385,ฉ2
|a 46386,ฉ3
|a 46387,ฉ4
 020
|a 947-13-1587-2
 082
|a 428 |b น55ร |c 2545
 100
|a นาฏยา วิพุธศิริ
 245
00 |a ร้อยแบบสนทนาภาษาอังกฤษ
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย |c 2545
 300
|a 135 หน้า |b 129 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี |b ภาษาอังกฤษ-การใช้ภาษา
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  42B46384   428 น55ร 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  42B46385   428 น55ร 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  42B46386   428 น55ร 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  42B46387   428 น55ร 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver