สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46384,ฉ1 46385,ฉ2 46386,ฉ3 46387,ฉ4
ISBN 947-13-1587-2
เลขหมู่ 428 น55ร 2545
ชื่อคน
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • ร้อยแบบสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย 2545
  บรรณลักษณ์ 135 หน้า 129 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • ร้อยแบบสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B46384   428 น55ร 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B46385   428 น55ร 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B46386   428 น55ร 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B46387   428 น55ร 2545 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3423]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver