สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00564nam0022002530004500
 008 120907s th 000 0 tha d
 016
|a 46852,ฉ1
|a 52564,ฉ2
|a 52565,ฉ3
|a 52566,ฉ4
|a 52567,ฉ5
|a 52568,ฉ6
|a 52569,ฉ7
|a 52570,ฉ8
|a 56571,ฉ9
|a 56572,ฉ10
|a 56279,ฉ11
|a 56280,ฉ12
|a 56281,ฉ13
|a 60213,ฉ14
|a 60214,ฉ15
 020
|a 974-7573-29-6
 082
|a ร.ส. |b ว171ค |c 2548
 100
|a วัธนา บุญยัง
 245
00 |a คนในป่า
 260
|a กรุงเทพฯ |b บ้านหนังสือ |c 2548
 300
|a 191 หน้า |b 120 บาท
 541
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  SC46852   ร.ส ว171ค 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  SC52564   ร.ส ว171ค 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  SC52565   ร.ส ว171ค 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  SC52566   ร.ส ว171ค 2544 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  SC52567   ร.ส ว171ค 2544 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  SC52568   ร.ส ว171ค 2544 C.6  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  SC52569   ร.ส ว171ค 2544 C.7  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  SC52570   ร.ส ว171ค 2544 C.8  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  SC56571   ร.ส ว171ค 2544 C.9  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  SC56572   ร.ส ว171ค 2544 C.10  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  89A56279  895.913 ว171ค 2548 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12. [ ขอจอง ]  89A56280  895.913 ว171ค 2548 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13. [ ขอจอง ]  89A56281  895.913 ว171ค 2548 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14. [ ขอจอง ]  SC60213  ร.ส. ว171ค 2548 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15. [ ขอจอง ]  SC60214  ร.ส. ว171ค 2548 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver