สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 46852,ฉ1 52564,ฉ2 52565,ฉ3 52566,ฉ4 52567,ฉ5 52568,ฉ6 52569,ฉ7 52570,ฉ8 56571,ฉ9 56572,ฉ10 56279,ฉ11 56280,ฉ12 56281,ฉ13 60213,ฉ14 60214,ฉ15
ISBN 974-7573-29-6
เลขหมู่ ร.ส. ว171ค 2548
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • คนในป่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2548
  บรรณลักษณ์ 191 หน้า 120 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • คนในป่า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC46852   ร.ส ว171ค 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC52564   ร.ส ว171ค 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC52565   ร.ส ว171ค 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC52566   ร.ส ว171ค 2544 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC52567   ร.ส ว171ค 2544 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC52568   ร.ส ว171ค 2544 C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC52569   ร.ส ว171ค 2544 C.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC52570   ร.ส ว171ค 2544 C.8  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  SC56571   ร.ส ว171ค 2544 C.9  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  SC56572   ร.ส ว171ค 2544 C.10  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A56279  895.913 ว171ค 2548 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A56280  895.913 ว171ค 2548 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A56281  895.913 ว171ค 2548 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  SC60213  ร.ส. ว171ค 2548 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  SC60214  ร.ส. ว171ค 2548 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3619]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver