สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00403nam0022001930004500
 008 101209s th 000 0 tha d
 016
|a 37064,ฉ1
|a 37081,ฉ2
|a 37574,ฉ3
|a 37575,ฉ4
|a 37678,ฉ5
|a 41479,ฉ6
|a 52549,ฉ7
|a 52550,ฉ8
|a 52551,ฉ9
|a 52552,ฉ10
|a 52553,ฉ11
 020
|a 974-230-442-4
 082
|a ร.ส. |b ว171บ |c 2534
 100
|a วัธนา บุญยัง
 245
00 |a ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 3
 260
|a กรุงเทพฯ |b ประพันธ์สาส์น มาร์เก็ตติ้ง |c 2534
 300
|a 60 หน้า |b ภาพประกอบ |c 60 บาท
 500
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  SC37064   ร.ส. ว171บ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  SC37081   ร.ส. ว171บ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  SC37574   ร.ส. ว171บ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  SC37575   ร.ส. ว171บ 2547 C.4  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  SC37678   ร.ส. ว171บ 2547 C.5  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  SC41479   ร.ส. ว171บ 2547 C.6  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  SC52549   ร.ส. ว171บ 2547 C.7  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  SC52550   ร.ส. ว171บ 2547 C.8  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  SC52551   ร.ส. ว171บ 2547 C.9  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  SC52552   ร.ส. ว171บ 2547 C.10  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  SC52553   ร.ส. ว171บ 2547 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver