สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 37064,ฉ1 37081,ฉ2 37574,ฉ3 37575,ฉ4 37678,ฉ5 41479,ฉ6 52549,ฉ7 52550,ฉ8 52551,ฉ9 52552,ฉ10 52553,ฉ11
ISBN 974-230-442-4
เลขหมู่ ร.ส. ว171บ 2534
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์สาส์น มาร์เก็ตติ้ง 2534
  บรรณลักษณ์ 60 หน้า ภาพประกอบ 60 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC37064   ร.ส. ว171บ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC37081   ร.ส. ว171บ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC37574   ร.ส. ว171บ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC37575   ร.ส. ว171บ 2547 C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC37678   ร.ส. ว171บ 2547 C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC41479   ร.ส. ว171บ 2547 C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC52549   ร.ส. ว171บ 2547 C.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC52550   ร.ส. ว171บ 2547 C.8  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  SC52551   ร.ส. ว171บ 2547 C.9  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  SC52552   ร.ส. ว171บ 2547 C.10  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  SC52553   ร.ส. ว171บ 2547 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [396]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver