สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00396nam0022001690004500
 016
|a 48204,ฉ1
|a 48205,ฉ2
|a 48206,ฉ3
|a 48207,ฉ4
|a 48208,ฉ5
|a 48215,ฉ6
 020
|a 974-7462-25-7
 082
|a 133.3 |b ก253ท |c 2542
 100
|a กัลยาณี
 245
|a ทำนายฝัน
 260
|a กรุงเทพฯ |b วาดศิลป์ |c 2542
 300
|a 120บาท(บริจาค)
 541
|a บริจาค
 650
|a การทำนาย
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  13A48204   133.3 ก253ท 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  13A48205   133.3 ก253ท 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  13A48206   133.3 ก253ท 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  13A48207   133.3 ก253ท 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  13A48208   133.3 ก253ท 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  13A48215   133.3 ก253ท 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver