สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48204,ฉ1 48205,ฉ2 48206,ฉ3 48207,ฉ4 48208,ฉ5 48215,ฉ6
ISBN 974-7462-25-7
เลขหมู่ 133.3 ก253ท 2542
ชื่อคน
 • กัลยาณี
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำนายฝัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2542
  บรรณลักษณ์ 120บาท(บริจาค)
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การทำนาย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลยาณี
 • ทำนายฝัน
 • การทำนาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A48204   133.3 ก253ท 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  13A48205   133.3 ก253ท 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  13A48206   133.3 ก253ท 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  13A48207   133.3 ก253ท 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  13A48208   133.3 ก253ท 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  13A48215   133.3 ก253ท 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4019]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver