สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00396nam0022001690004500
 016
|a 48209,ฉ1
|a 48210,ฉ2
|a 48211,ฉ3
|a 48212,ฉ4
|a 48213,ฉ5
|a 48214,ฉ6
 020
|a 974-7448-97-5
 082
|a 420 |b ร17ร |c 2543
 100
|a รจิต ชัยสุข
 245
00 |a รักษ์เมืองตรัง(Save Trang Treasure)
 260
|a ตรัง |b โรงเรียนสภาราชินี |c 2543
 300
|a 43 หน้า |b ภาพประกอบ
 500
|a หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539
 541
|a ซื้อ
 650
|a ภาษาอังกฤษ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  42A48209   420 ร17ร 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  42A48210   420 ร17ร 2543 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  42A48211   420 ร17ร 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  42A48212   420 ร17ร 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  42A48213   420 ร17ร 2543 C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  42A48214   420 ร17ร 2543 C.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver