สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48209,ฉ1 48210,ฉ2 48211,ฉ3 48212,ฉ4 48213,ฉ5 48214,ฉ6
ISBN 974-7448-97-5
เลขหมู่ 420 ร17ร 2543
ชื่อคน
 • รจิต ชัยสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • รักษ์เมืองตรัง(Save Trang Treasure)
 • พิมพลักษณ์ ตรัง โรงเรียนสภาราชินี 2543
  บรรณลักษณ์ 43 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รจิต ชัยสุข
 • รักษ์เมืองตรัง(Save Trang Treasure)
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A48209   420 ร17ร 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A48210   420 ร17ร 2543 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A48211   420 ร17ร 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A48212   420 ร17ร 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A48213   420 ร17ร 2543 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A48214   420 ร17ร 2543 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4020]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver