สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00396nam0022001690004500
 016
|a 50946,ฉ1
|a 50947,ฉ2
|a 50948,ฉ3
 020
|a 974-472-044-1
 082
|a 158.1 |b ฮ33ช |c 2546
 100
|a เฮย์,ลูอิส แอล
 110
 245
00 |a กำลังใจแห่งชีวิต=Empowering Women
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 9
 260
|a กรุงเทพฯ |b นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น |c 2546
 300
|a 144 หน้า |b 95 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a การดำเนินชีวิต
 700
|a วลีพร หวังผื่อกุล, แปล
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  15B50946   158.1 ฮ33ช 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  15B50947   158.1 ฮ33ช 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  15B50948   158.1 ฮ33ช 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver