สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50946,ฉ1 50947,ฉ2 50948,ฉ3
ISBN 974-472-044-1
เลขหมู่ 158.1 ฮ33ช 2546
ชื่อคน
 • เฮย์,ลูอิส แอล
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชื่อเรื่อง
 • กำลังใจแห่งชีวิต=Empowering Women
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2546
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 95 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การดำเนินชีวิต
 • เพิ่มบุคคล
 • วลีพร หวังผื่อกุล, แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เฮย์,ลูอิส แอล
 • กำลังใจแห่งชีวิต=Empowering Women
 • การดำเนินชีวิต
 • วลีพร หวังผื่อกุล, แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B50946   158.1 ฮ33ช 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15B50947   158.1 ฮ33ช 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15B50948   158.1 ฮ33ช 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4793]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver