สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00588nam0022002650004500
 016
|a 52408,ฉ1
|a 52409,ฉ2
|a 52410,ฉ3
|a 52418,ฉ4
 020
|a 974-7234-61-9
 082
|a อ |b 895.91003 |c ม83น
 110
|a มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 245
00 |a นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี
 260
|a กรุงเทพฯ |b มูลนิธิฯ |c 2550
 300
|a 700 หน้า |b 700 บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a วรรณคดีไทย-พจนานุกรม
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  89A52408   อ 895.91003 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  89A52409   อ 895.91003 C.2  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  89A52410   อ 895.91003 C.3  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  89A52418   อ 895.91003 C.4  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver