สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52408,ฉ1 52409,ฉ2 52410,ฉ3 52418,ฉ4
ISBN 974-7234-61-9
เลขหมู่ อ 895.91003 ม83น
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ชื่อเรื่อง
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2550
  บรรณลักษณ์ 700 หน้า 700 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย-พจนานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี
 • วรรณคดีไทย-พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  89A52408   อ 895.91003 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  89A52409   อ 895.91003 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  89A52410   อ 895.91003 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  89A52418   อ 895.91003 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5319]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver