สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00588nam0022002650004500
 008 160621s th 000 0 tha d
 016
|a 52573,ฉ1
|a 52574,ฉ2
|a 52575,ฉ3
|a 52576,ฉ4
|a 52577,ฉ5
|a 52578,ฉ6
|a 52579,ฉ7
|a 56319,ฉ8
|a 56320,ฉ9
|a 56321,ฉ10
|a 60239,ฉ11
|a 60240,ฉ12
|a 77082,ฉ13
 020
|a 974-92464-4-6
 082
|a ร.ส |b ว171ป |c 2547
 100
|a วัธนา บุญยัง
 245
00 |a ปีนภูดูดอกไม้
 260
|a กรุงเทพฯ |b บ้านหนังสือ |c 2547
 300
|a 214 หน้า |b 150 บาท
 541
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  SC52573   ร.ส ว171ป C.1  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  SC52574   ร.ส ว171ป C.2  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  SC52575   ร.ส ว171ป C.3  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  SC52576   ร.ส ว171ป C.4  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  SC52577   ร.ส ว171ป C.5  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  SC52578   ร.ส ว171ป C.6  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  SC52579   ร.ส ว171ป C.7  ให้บริการ  ได้
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  SC56319  ร.ส. ว171ป 2547 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  SC56320  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  SC56321  ร.ส. ว171ป 2547 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  SC60239  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12. [ ขอจอง ]  SC60240  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13. [ ขอจอง ]  SC77082  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver