สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 52573,ฉ1 52574,ฉ2 52575,ฉ3 52576,ฉ4 52577,ฉ5 52578,ฉ6 52579,ฉ7 56319,ฉ8 56320,ฉ9 56321,ฉ10 60239,ฉ11 60240,ฉ12 77082,ฉ13
ISBN 974-92464-4-6
เลขหมู่ ร.ส ว171ป 2547
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ปีนภูดูดอกไม้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2547
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า 150 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ปีนภูดูดอกไม้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC52573   ร.ส ว171ป C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC52574   ร.ส ว171ป C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC52575   ร.ส ว171ป C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC52576   ร.ส ว171ป C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC52577   ร.ส ว171ป C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC52578   ร.ส ว171ป C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC52579   ร.ส ว171ป C.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC56319  ร.ส. ว171ป 2547 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  SC56320  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  SC56321  ร.ส. ว171ป 2547 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  SC60239  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  SC60240  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  SC77082  ร.ส ว171ป 2547 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5364]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver