สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130725s th 000 0 tha d
 016
|a 54875,ฉ1
|a 54876,ฉ2
|a 54877,ฉ3
|a 70474 ฉ.4
|a 70475 ฉ.5
|a 70476 ฉ.6
 020
|a 978-974-8327-22-8
 082
|a 895.915 |b ท622ศ |c 2555
 100
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
 245
00 |a ศิลปะจีน
 260
|a กรุงเทพฯ |b นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ |c 2555
 300
|a 168 หน้า |b 195 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ-ปาฐกถา |b ศิลปะจีน
 998
|a โรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201050701278   895.915 ท622ศ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  32201070947414   895.915 ท622ศ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  89A54877   895.915 ท622ศ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  REF70474  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5.  REF70475  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6.  REF70476  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.6  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver