สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 54875,ฉ1 54876,ฉ2 54877,ฉ3 70474 ฉ.4 70475 ฉ.5 70476 ฉ.6
ISBN 978-974-8327-22-8
เลขหมู่ 895.915 ท622ศ 2555
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ-ปาฐกถา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
 • ศิลปะจีน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ-ปาฐกถา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201050701278   895.915 ท622ศ 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201070947414   895.915 ท622ศ 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A54877   895.915 ท622ศ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70474  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF70475  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  REF70476  อ 895.915 ท622ศ 2555 ฉ.6  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5965]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver