สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 101126s th 000 0 tha d
 016
|a 55756,ล1 เรือ
|a 55757,ล2 อากาศยาน
|a 55758,ล3 สิ่งก่อสร้าง
|a 55759,ล4 สะพาน
 082
|a ค962- |b ม.ป.ป
 245
|a โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่
 260
|a กรุงเทพ ฯ |b เอ เอ เอ็ดดูเคชั่นส์ |c ม.ป.ป.
 500
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  03A55756  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.1 เรือ  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  03A55757  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.2 อากาศยาน  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  03A55758  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.3 สิ่งก่อสร้าง  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  03A55759  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.4 สะพาน  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver