สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55756,ล1 เรือ 55757,ล2 อากาศยาน 55758,ล3 สิ่งก่อสร้าง 55759,ล4 สะพาน
เลขหมู่ ค962- ม.ป.ป
ชื่อเรื่อง
 • โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ เอ เอ เอ็ดดูเคชั่นส์ ม.ป.ป.
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  03A55756  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.1 เรือ  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  03A55757  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.2 อากาศยาน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  03A55758  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.3 สิ่งก่อสร้าง  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  03A55759  อ. 030 ค962- ม.ป.ป ล.4 สะพาน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6162]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver