สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130725s th 000 0 tha d
 016
|a 58739,ฉ.1
|a 58740,ฉ.2
|a 58741,ฉ.3
 082
|a 910.4 |b ท622ย |c 2551
 100
|a เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 245
00 |a เยือนถิ่น จีน โพ้นทะเล
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ |c 2551
 300
|a 259 หน้า |b ภาพประกอบ |c 250 บาท
 440
|a เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 49
 500
|a ซื้อ
 650
|a การท่องเที่ยว
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  91A58739  910.4 ท622ย 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  91A58740  910.4 ท622ย 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  91A58741  910.4 ท622ย 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver