สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 58739,ฉ.1 58740,ฉ.2 58741,ฉ.3
เลขหมู่ 910.4 ท622ย 2551
ชื่อคน
 • เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • เยือนถิ่น จีน โพ้นทะเล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2551
  บรรณลักษณ์ 259 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  ชื่อชุด
 • เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 49
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
 • เยือนถิ่น จีน โพ้นทะเล
 • เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 49
 • การท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A58739  910.4 ท622ย 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A58740  910.4 ท622ย 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A58741  910.4 ท622ย 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7106]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver