สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 121204s th 000 0 tha d
 016
|a 60501,ฉ.1
|a 60502,ฉ.2
|a 60503,ฉ.3
|a 60504,ฉ.4
|a 60505,ฉ.5
 020
|a 978-616-201-1825
 082
|a 425 |b ม151G |c 2554
 100
|a มนตรี กีรติชนานนท์
 245
00 |a Grammar ม.5
 260
|a กรุงเทพฯ |b พ.ศ.พัฒนา |c 2554
 300
|a 90 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  42A60501  425 ม151G 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  42A60502  425 ม151G 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  42A60503  425 ม151G 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  42A60504  425 ม151G 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  42A60505  425 ม151G 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver