สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60501,ฉ.1 60502,ฉ.2 60503,ฉ.3 60504,ฉ.4 60505,ฉ.5
ISBN 978-616-201-1825
เลขหมู่ 425 ม151G 2554
ชื่อคน
 • มนตรี กีรติชนานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • Grammar ม.5
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พ.ศ.พัฒนา 2554
  บรรณลักษณ์ 90 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มนตรี กีรติชนานนท์
 • Grammar ม.5
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A60501  425 ม151G 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A60502  425 ม151G 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A60503  425 ม151G 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A60504  425 ม151G 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A60505  425 ม151G 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7765]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver