สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 130712s th 000 0 tha d
 016
|a 70519 ฉ.1
|a 70520 ฉ.2
|a 70521 ฉ.3
|a 70611 ฉ.4
|a 70612 ฉ.5
 020
|a 978-274-626-4
 082
|a อ |b 636.7 |c ภ42ร |d 2545
 100
|a ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 245
00 |a เรื่องทองแดง(The Story of Tongdang)
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คส์ |c 2545
 300
|a 83 หน้า |b ภาพประกอบ : ปกแข็ง : 299 บาท
 500
|a ซื้อ
 650
|a ทองแดง
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  REF70519  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  REF70520  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  REF70521  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  REF70611  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5.  REF70612  อ 636.7 ภ42ร 2545 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
 อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver